ชมรมออนซอนฟิสิกส์ สังเกตปรากฏการณ์ ดาวศุกร์ โคจรเคลื่อนผ่านหน้าดวงอาทิตย์ /ภาพ ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2555 เวลา 09.45 น. ณ บุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด