อังคาร, กรกฏาคม 17, 2018
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.225.17.239

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

MARS OPPOSITION, CLOSEST TO EARTH

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง ดาวอังคาร MARS OPPOSITION, CLOSEST TO EARTH ในวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2561 ณ สนามฟุตบอลช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.
 • MARS OPPOSITION, CLOSEST TO EARTH

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:03 น.
 • จันทรุปราคาเต็มดวง” (Total Lunar Eclipse)

  วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2018 เวลา 04:13 น.

สื่อ-การทดลองเสมือนฟิสิกส์

สื่อ-การทดลองเสมือนฟิสิกส์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
51 แนวการเคลื่อนที่แบบวงกลม ออนซอนฟิสิกส์ 683
52 แนวการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์พร้อมระบุพิกัด ออนซอนฟิสิกส์ 781
53 ทอร์ก ออนซอนฟิสิกส์ 712
54 ทดสอบการ plot ค่า กราฟวงกลม ออนซอนฟิสิกส์ 1009
55 ตำแหน่งของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ออนซอนฟิสิกส์ 948
56 งานในการยืดสปริง ออนซอนฟิสิกส์ 898
57 งานเนื่องจากการย้ายวัตถุจากตำแหน่งอ้างอิง ออนซอนฟิสิกส์ 729
58 งานจากการอัดกระบอกสูบที่ปริมาณต่าง ๆ ไม่คงที่ ออนซอนฟิสิกส์ 559
59 งานจากการอัดกระบอกสูบ ออนซอนฟิสิกส์ 689
60 เครื่องยนต์ลูกสูบ ออนซอนฟิสิกส์ 899
61 เครื่องยนต์ความร้อน ออนซอนฟิสิกส์ 762
62 เครื่องจักรแอดวูท ออนซอนฟิสิกส์ 682
63 คาบของการเคลื่อนที่แบบ SHM ของเพนดูลัม ออนซอนฟิสิกส์ 2150
64 ค่าเฉลี่ยรากที่สองกำลังสองเฉลี่ยของความเร็ว (ปรับ T) ออนซอนฟิสิกส์ 1488
65 ค่าเฉลี่ยรากที่สองกำลังสองเฉลี่ยของความเร็ว ออนซอนฟิสิกส์ 772
66 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความยาวคลื่น ความเร็ว และเวลา ออนซอนฟิสิกส์ 1129
67 ความเร็วในการแผ่คลื่น ออนซอนฟิสิกส์ 777
68 ความเร็วเชิงมุม ออนซอนฟิสิกส์ 784
69 ความเร็วของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ออนซอนฟิสิกส์ 852
70 ความชันของกราฟและเส้นโค้ง ออนซอนฟิสิกส์ 2010
71 การอัดอากาศในท่อกำทอน ออนซอนฟิสิกส์ 2027
72 การไหลของความเย็น ออนซอนฟิสิกส์ 782
73 การหาตำแหน่งศูนย์กลางมวลของ 2 อนุภาคใน 1 มิติ ออนซอนฟิสิกส์ 1247
74 การหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวล ออนซอนฟิสิกส์ 1066
75 การหมุนเนื่องจากทอร์กของแรงลัพธ์ ออนซอนฟิสิกส์ 907
76 การสั่นและทิศการแผ่ของคลื่น ออนซอนฟิสิกส์ 865
77 การรวมคลื่นที่มีความถี่แตกต่างกัน ออนซอนฟิสิกส์ 837
78 การรวมกันตามเฟสของคลื่น ออนซอนฟิสิกส์ 803
79 การรวมกันของคลื่น 2 ขบวน ออนซอนฟิสิกส์ 874
80 การเพิ่มขึ้นและลดลงของพลังงานจลน์ ออนซอนฟิสิกส์ 742
81 การแปลงกราฟจาก S-t เป็น v-t และ a-t ออนซอนฟิสิกส์ 6006
82 การเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์ยืดหยุ่นเป็นพลังงานจลน์ ออนซอนฟิสิกส์ 1254
83 การเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานจลน์ ออนซอนฟิสิกส์ 696
84 การบวกเวกเตอร์เป็นรูปปิด ออนซอนฟิสิกส์ 856
85 การบวกเวกเตอร์ 2 และ 3 มิติ ออนซอนฟิสิกส์ 760
86 การไถลขึ้นตามพื้นเอียง ออนซอนฟิสิกส์ 1067
87 การชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ ออนซอนฟิสิกส์ 2237
88 การชนแบบไม่หยืดหยุ่นสมบูรณ์ ออนซอนฟิสิกส์ 1193
89 การชนใน 2 มิติ ออนซอนฟิสิกส์ 1739
90 การเคลื่อนที่สวนทางกันของคลื่น 2 ขบวน ออนซอนฟิสิกส์ 933
91 การเคลื่อนที่แบบมีความเร่งในหลายแนว ออนซอนฟิสิกส์ 657
92 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ออนซอนฟิสิกส์ 1276
93 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกของวัตถุติดสปริง ออนซอนฟิสิกส์ 851
94 การเคลื่อนที่แบบ SHM อย่างมีแรงต้าน ออนซอนฟิสิกส์ 768
95 การเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้แรงต้านในของเหลว ออนซอนฟิสิกส์ 760
96 การเคลื่อนที่ของลูกบอลบนพื้นที่หมุนเป็นวงกลม ออนซอนฟิสิกส์ 795
97 การเคลื่อนที่ของคลื่นที่มีความยาวคลื่นคงที่ ออนซอนฟิสิกส์ 788
98 การขยายขนาดของวงแหวนเมื่อถูกความร้อน ออนซอนฟิสิกส์ 643
99 การเกิดความร้อนจากการชนกัน ออนซอนฟิสิกส์ 757
100 การเกิดคลื่นในเชือกปลายติดห่วงอิสระ ออนซอนฟิสิกส์ 895

หน้า 2 จาก 3

Share on Myspace

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit