พุธ, เมษายน 08, 2020
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

3.233.215.196

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

 • conjunction

  วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 03:19 น.
 • ส่องชมจันทร์ วันลอยกระทง ปี 2561

  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:14 น.
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.

บทความน่ารู้ เคมี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) 2778
2 ไมเกรน (Migraine) 2400
3 สารประกอบอินทรีย์ 2348
4 ไนโตรเจน 1571
5 ฝน 1745
6 การแยกสารเนื้อเดียว 1377
7 การสกัด 1964
8 การตกผลึก 7695
9 การกลั่น 2173
10 การแยกสารเนื้อผสม 1470
11 กรด-เบส 1671
12 ธาตุและสารประกอบ 1639
13 การเกิดปิโตรเลียม 2903
14 กลไกปฏิกิริยา 1361
15 กฎอัตรา 1248
16 อัตราการเกิดปฏิกิริยา 1347
17 ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 1754
18 สารละลาย 1429
19 สารในชีวิตประจำวัน 2243
20 สารละลายกรด - เบส 1529
21 สมบัติของสาร 1467
22 ความเข้มข้นของสารละลาย 1694
23 การจำแนกประเภทของสาร 1311
24 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2086
25 โครงสร้างอะตอม 1730
26 พันธะเคมี 1871
27 ธาตุ สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง 1212
28 กฎสัดส่วนคงที่ 1525
29 พลังงานเคมี 1817
30 เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical cell) 1452
31 หอบไปได้อย่างไร 1324
32 การเล่นแร่แปรธาตุ (alchemy) 1312
33 ความจริงเรื่อง แก๊สโซฮอล์ 1624
34 สารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน 1290
35 แก๊ส NGV และ LPG 1576
36 แกลเลียม (Gallium) ธาตุโลหะสีเงินที่ละลายได้บนฝ่ามือ 1919
37 กลุ่มดาวนกทูแคน 1692
38 กลุ่มดาวสามเซกซ์แทนต์ 1203
39 แอโนด 1296
40 อะลูมิเนียม 1044
41 แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ 1479
42 แอลคีน 1158
43 แอลไคน์ (Alkynes) 1830
44 ชนิดและสมบัติของคอลลอยด์ 1158
45 การเกิดพอลิเมอร์ 1159
46 ความแรงของกรด-เบส 3268
47 อะเซทิลีน 1210
48 สว่นประของกรดแอซีติก 1031
49 เปบทิโดไกลแค 1475
50 กรดคาร์บอนิก 1356

หน้า 1 จาก 4

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit