อาทิตย์, กรกฏาคม 21, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

107.23.37.199

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

 • conjunction

  วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 03:19 น.
 • ส่องชมจันทร์ วันลอยกระทง ปี 2561

  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:14 น.
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.

บทความน่ารู้ เคมี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) 2517
2 ไมเกรน (Migraine) 2192
3 สารประกอบอินทรีย์ 2195
4 ไนโตรเจน 1414
5 ฝน 1605
6 การแยกสารเนื้อเดียว 1263
7 การสกัด 1791
8 การตกผลึก 5420
9 การกลั่น 2007
10 การแยกสารเนื้อผสม 1337
11 กรด-เบส 1495
12 ธาตุและสารประกอบ 1465
13 การเกิดปิโตรเลียม 2322
14 กลไกปฏิกิริยา 1258
15 กฎอัตรา 1169
16 อัตราการเกิดปฏิกิริยา 1257
17 ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 1592
18 สารละลาย 1348
19 สารในชีวิตประจำวัน 2064
20 สารละลายกรด - เบส 1297
21 สมบัติของสาร 1350
22 ความเข้มข้นของสารละลาย 1596
23 การจำแนกประเภทของสาร 1232
24 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1884
25 โครงสร้างอะตอม 1556
26 พันธะเคมี 1756
27 ธาตุ สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง 1103
28 กฎสัดส่วนคงที่ 1431
29 พลังงานเคมี 1635
30 เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical cell) 1244
31 หอบไปได้อย่างไร 1230
32 การเล่นแร่แปรธาตุ (alchemy) 1215
33 ความจริงเรื่อง แก๊สโซฮอล์ 1506
34 สารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน 1165
35 แก๊ส NGV และ LPG 1435
36 แกลเลียม (Gallium) ธาตุโลหะสีเงินที่ละลายได้บนฝ่ามือ 1743
37 กลุ่มดาวนกทูแคน 1544
38 กลุ่มดาวสามเซกซ์แทนต์ 1115
39 แอโนด 1201
40 อะลูมิเนียม 953
41 แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ 1318
42 แอลคีน 1071
43 แอลไคน์ (Alkynes) 1489
44 ชนิดและสมบัติของคอลลอยด์ 1049
45 การเกิดพอลิเมอร์ 1034
46 ความแรงของกรด-เบส 1951
47 อะเซทิลีน 1113
48 สว่นประของกรดแอซีติก 946
49 เปบทิโดไกลแค 1387
50 กรดคาร์บอนิก 1222

หน้า 1 จาก 4

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit