เสาร์, มกราคม 18, 2020
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

3.83.32.171

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

 • conjunction

  วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 03:19 น.
 • ส่องชมจันทร์ วันลอยกระทง ปี 2561

  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:14 น.
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.

บทความน่ารู้ เคมี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) 2735
2 ไมเกรน (Migraine) 2361
3 สารประกอบอินทรีย์ 2313
4 ไนโตรเจน 1536
5 ฝน 1714
6 การแยกสารเนื้อเดียว 1345
7 การสกัด 1921
8 การตกผลึก 7144
9 การกลั่น 2142
10 การแยกสารเนื้อผสม 1417
11 กรด-เบส 1622
12 ธาตุและสารประกอบ 1610
13 การเกิดปิโตรเลียม 2831
14 กลไกปฏิกิริยา 1338
15 กฎอัตรา 1228
16 อัตราการเกิดปฏิกิริยา 1319
17 ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 1725
18 สารละลาย 1410
19 สารในชีวิตประจำวัน 2207
20 สารละลายกรด - เบส 1394
21 สมบัติของสาร 1439
22 ความเข้มข้นของสารละลาย 1673
23 การจำแนกประเภทของสาร 1293
24 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2042
25 โครงสร้างอะตอม 1687
26 พันธะเคมี 1842
27 ธาตุ สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง 1184
28 กฎสัดส่วนคงที่ 1503
29 พลังงานเคมี 1770
30 เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical cell) 1389
31 หอบไปได้อย่างไร 1302
32 การเล่นแร่แปรธาตุ (alchemy) 1289
33 ความจริงเรื่อง แก๊สโซฮอล์ 1601
34 สารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน 1262
35 แก๊ส NGV และ LPG 1547
36 แกลเลียม (Gallium) ธาตุโลหะสีเงินที่ละลายได้บนฝ่ามือ 1887
37 กลุ่มดาวนกทูแคน 1658
38 กลุ่มดาวสามเซกซ์แทนต์ 1180
39 แอโนด 1272
40 อะลูมิเนียม 1022
41 แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ 1450
42 แอลคีน 1136
43 แอลไคน์ (Alkynes) 1783
44 ชนิดและสมบัติของคอลลอยด์ 1134
45 การเกิดพอลิเมอร์ 1137
46 ความแรงของกรด-เบส 2976
47 อะเซทิลีน 1192
48 สว่นประของกรดแอซีติก 1011
49 เปบทิโดไกลแค 1453
50 กรดคาร์บอนิก 1325

หน้า 1 จาก 4

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit