พุธ, พฤษภาคม 22, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

3.88.156.58

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

 • conjunction

  วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 03:19 น.
 • ส่องชมจันทร์ วันลอยกระทง ปี 2561

  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:14 น.
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.

บทความน่ารู้ เคมี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) 2420
2 ไมเกรน (Migraine) 2108
3 สารประกอบอินทรีย์ 2128
4 ไนโตรเจน 1353
5 ฝน 1535
6 การแยกสารเนื้อเดียว 1213
7 การสกัด 1726
8 การตกผลึก 5143
9 การกลั่น 1945
10 การแยกสารเนื้อผสม 1276
11 กรด-เบส 1433
12 ธาตุและสารประกอบ 1397
13 การเกิดปิโตรเลียม 2152
14 กลไกปฏิกิริยา 1203
15 กฎอัตรา 1122
16 อัตราการเกิดปฏิกิริยา 1201
17 ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 1520
18 สารละลาย 1299
19 สารในชีวิตประจำวัน 1981
20 สารละลายกรด - เบส 1233
21 สมบัติของสาร 1296
22 ความเข้มข้นของสารละลาย 1533
23 การจำแนกประเภทของสาร 1181
24 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1806
25 โครงสร้างอะตอม 1469
26 พันธะเคมี 1694
27 ธาตุ สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง 1050
28 กฎสัดส่วนคงที่ 1370
29 พลังงานเคมี 1543
30 เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical cell) 1185
31 หอบไปได้อย่างไร 1171
32 การเล่นแร่แปรธาตุ (alchemy) 1161
33 ความจริงเรื่อง แก๊สโซฮอล์ 1451
34 สารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน 1112
35 แก๊ส NGV และ LPG 1377
36 แกลเลียม (Gallium) ธาตุโลหะสีเงินที่ละลายได้บนฝ่ามือ 1685
37 กลุ่มดาวนกทูแคน 1474
38 กลุ่มดาวสามเซกซ์แทนต์ 1067
39 แอโนด 1145
40 อะลูมิเนียม 903
41 แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ 1251
42 แอลคีน 1023
43 แอลไคน์ (Alkynes) 1307
44 ชนิดและสมบัติของคอลลอยด์ 995
45 การเกิดพอลิเมอร์ 984
46 ความแรงของกรด-เบส 1834
47 อะเซทิลีน 1064
48 สว่นประของกรดแอซีติก 898
49 เปบทิโดไกลแค 1326
50 กรดคาร์บอนิก 1167

หน้า 1 จาก 4

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit