จันทร์, มกราคม 21, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.227.76.180

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

MARS OPPOSITION, CLOSEST TO EARTH

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง ดาวอังคาร MARS OPPOSITION, CLOSEST TO EARTH ในวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2561 ณ สนามฟุตบอลช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

 • ส่องชมจันทร์ วันลอยกระทง ปี 2561

  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:14 น.
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.
 • MARS OPPOSITION, CLOSEST TO EARTH

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:03 น.

บทความน่ารู้ เคมี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) 2198
2 ไมเกรน (Migraine) 1930
3 สารประกอบอินทรีย์ 1989
4 ไนโตรเจน 1232
5 ฝน 1391
6 การแยกสารเนื้อเดียว 1106
7 การสกัด 1611
8 การตกผลึก 4472
9 การกลั่น 1802
10 การแยกสารเนื้อผสม 1172
11 กรด-เบส 1323
12 ธาตุและสารประกอบ 1251
13 การเกิดปิโตรเลียม 1856
14 กลไกปฏิกิริยา 1106
15 กฎอัตรา 1035
16 อัตราการเกิดปฏิกิริยา 1103
17 ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 1379
18 สารละลาย 1186
19 สารในชีวิตประจำวัน 1814
20 สารละลายกรด - เบส 1086
21 สมบัติของสาร 1167
22 ความเข้มข้นของสารละลาย 1389
23 การจำแนกประเภทของสาร 1070
24 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1632
25 โครงสร้างอะตอม 1345
26 พันธะเคมี 1541
27 ธาตุ สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง 949
28 กฎสัดส่วนคงที่ 1260
29 พลังงานเคมี 1381
30 เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical cell) 1079
31 หอบไปได้อย่างไร 1070
32 การเล่นแร่แปรธาตุ (alchemy) 1066
33 ความจริงเรื่อง แก๊สโซฮอล์ 1366
34 สารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน 1003
35 แก๊ส NGV และ LPG 1284
36 แกลเลียม (Gallium) ธาตุโลหะสีเงินที่ละลายได้บนฝ่ามือ 1539
37 กลุ่มดาวนกทูแคน 1344
38 กลุ่มดาวสามเซกซ์แทนต์ 962
39 แอโนด 1042
40 อะลูมิเนียม 826
41 แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ 1140
42 แอลคีน 936
43 แอลไคน์ (Alkynes) 1116
44 ชนิดและสมบัติของคอลลอยด์ 870
45 การเกิดพอลิเมอร์ 876
46 ความแรงของกรด-เบส 1460
47 อะเซทิลีน 965
48 สว่นประของกรดแอซีติก 804
49 เปบทิโดไกลแค 1220
50 กรดคาร์บอนิก 1034

หน้า 1 จาก 4

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit