อาทิตย์, กรกฏาคม 22, 2018
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.162.123.74

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

MARS OPPOSITION, CLOSEST TO EARTH

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง ดาวอังคาร MARS OPPOSITION, CLOSEST TO EARTH ในวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2561 ณ สนามฟุตบอลช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.
 • MARS OPPOSITION, CLOSEST TO EARTH

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:03 น.
 • จันทรุปราคาเต็มดวง” (Total Lunar Eclipse)

  วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2018 เวลา 04:13 น.

บทความน่ารู้ เคมี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) 1798
2 ไมเกรน (Migraine) 1638
3 สารประกอบอินทรีย์ 1692
4 ไนโตรเจน 995
5 ฝน 1139
6 การแยกสารเนื้อเดียว 883
7 การสกัด 1339
8 การตกผลึก 3670
9 การกลั่น 1544
10 การแยกสารเนื้อผสม 1000
11 กรด-เบส 1133
12 ธาตุและสารประกอบ 973
13 การเกิดปิโตรเลียม 1413
14 กลไกปฏิกิริยา 906
15 กฎอัตรา 823
16 อัตราการเกิดปฏิกิริยา 901
17 ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 1130
18 สารละลาย 980
19 สารในชีวิตประจำวัน 1487
20 สารละลายกรด - เบส 865
21 สมบัติของสาร 915
22 ความเข้มข้นของสารละลาย 1139
23 การจำแนกประเภทของสาร 872
24 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1331
25 โครงสร้างอะตอม 1140
26 พันธะเคมี 1268
27 ธาตุ สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง 748
28 กฎสัดส่วนคงที่ 1059
29 พลังงานเคมี 1090
30 เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical cell) 838
31 หอบไปได้อย่างไร 890
32 การเล่นแร่แปรธาตุ (alchemy) 887
33 ความจริงเรื่อง แก๊สโซฮอล์ 1147
34 สารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน 815
35 แก๊ส NGV และ LPG 1093
36 แกลเลียม (Gallium) ธาตุโลหะสีเงินที่ละลายได้บนฝ่ามือ 1266
37 กลุ่มดาวนกทูแคน 1058
38 กลุ่มดาวสามเซกซ์แทนต์ 783
39 แอโนด 886
40 อะลูมิเนียม 654
41 แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ 933
42 แอลคีน 765
43 แอลไคน์ (Alkynes) 722
44 ชนิดและสมบัติของคอลลอยด์ 632
45 การเกิดพอลิเมอร์ 718
46 ความแรงของกรด-เบส 786
47 อะเซทิลีน 777
48 สว่นประของกรดแอซีติก 650
49 เปบทิโดไกลแค 1062
50 กรดคาร์บอนิก 817

หน้า 1 จาก 4

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit