ศุกร์, กันยายน 20, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

35.173.47.43

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

 • conjunction

  วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 03:19 น.
 • ส่องชมจันทร์ วันลอยกระทง ปี 2561

  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:14 น.
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.

บทความน่ารู้ เคมี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) 2618
2 ไมเกรน (Migraine) 2265
3 สารประกอบอินทรีย์ 2252
4 ไนโตรเจน 1466
5 ฝน 1660
6 การแยกสารเนื้อเดียว 1301
7 การสกัด 1845
8 การตกผลึก 6026
9 การกลั่น 2067
10 การแยกสารเนื้อผสม 1374
11 กรด-เบส 1559
12 ธาตุและสารประกอบ 1536
13 การเกิดปิโตรเลียม 2556
14 กลไกปฏิกิริยา 1289
15 กฎอัตรา 1197
16 อัตราการเกิดปฏิกิริยา 1280
17 ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 1653
18 สารละลาย 1376
19 สารในชีวิตประจำวัน 2127
20 สารละลายกรด - เบส 1343
21 สมบัติของสาร 1382
22 ความเข้มข้นของสารละลาย 1629
23 การจำแนกประเภทของสาร 1257
24 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1948
25 โครงสร้างอะตอม 1611
26 พันธะเคมี 1793
27 ธาตุ สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง 1135
28 กฎสัดส่วนคงที่ 1463
29 พลังงานเคมี 1685
30 เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical cell) 1286
31 หอบไปได้อย่างไร 1261
32 การเล่นแร่แปรธาตุ (alchemy) 1248
33 ความจริงเรื่อง แก๊สโซฮอล์ 1543
34 สารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน 1204
35 แก๊ส NGV และ LPG 1477
36 แกลเลียม (Gallium) ธาตุโลหะสีเงินที่ละลายได้บนฝ่ามือ 1800
37 กลุ่มดาวนกทูแคน 1586
38 กลุ่มดาวสามเซกซ์แทนต์ 1138
39 แอโนด 1235
40 อะลูมิเนียม 986
41 แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ 1373
42 แอลคีน 1100
43 แอลไคน์ (Alkynes) 1620
44 ชนิดและสมบัติของคอลลอยด์ 1090
45 การเกิดพอลิเมอร์ 1085
46 ความแรงของกรด-เบส 2114
47 อะเซทิลีน 1153
48 สว่นประของกรดแอซีติก 977
49 เปบทิโดไกลแค 1410
50 กรดคาร์บอนิก 1269

หน้า 1 จาก 4

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit