อังคาร, สิงหาคม 22, 2017
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.146.59.51

ค้นหา

obecittraining

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 SUT-13 ห้องเรียนอัจฉริยะ 2771
2 SUT-12 สารสนเทศเพื่อการวิจัยด้านการศึกษา 3605
3 SUT-11 สํานักงานอิเล็คทรอนิกส์ 1756
4 SUT-10 เครือข่ายสังคมเพื่อการประสานงาน 3990
5 SUT-09 การผลิตสื่อการเรียนการสอน (ค) 2644
6 SUT-08 การผลิตสื่อการเรียนการสอน (ข) 977
7 SUT-07 ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (ข) 3466
8 SUT-06 ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (ก) 3581
9 SUT-05 การวัดผลและการประเมินผล (ข) 2963
10 SUT-04 การวัดผลและการประเมินผล (ก) 1497
11 SUT-03 การบริหารจัดการโครงการ 2085
12 SUT-02 สัมมนาแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการด้านการนิเทศก์ 733
13 แลกเปลี่ยน SUT-01 สัมมนาแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการด้านการบริหาร 938
14 แลกเปลี่ยน SUT-00 ห้องเรียนอนาคต 1568