เสาร์, เมษายน 04, 2020
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

3.233.220.21

ค้นหา

obecittraining

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 SUT-13 ห้องเรียนอัจฉริยะ 3416
2 SUT-12 สารสนเทศเพื่อการวิจัยด้านการศึกษา 4008
3 SUT-11 สํานักงานอิเล็คทรอนิกส์ 2278
4 SUT-10 เครือข่ายสังคมเพื่อการประสานงาน 4765
5 SUT-09 การผลิตสื่อการเรียนการสอน (ค) 3265
6 SUT-08 การผลิตสื่อการเรียนการสอน (ข) 1432
7 SUT-07 ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (ข) 4064
8 SUT-06 ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (ก) 4201
9 SUT-05 การวัดผลและการประเมินผล (ข) 3561
10 SUT-04 การวัดผลและการประเมินผล (ก) 2049
11 SUT-03 การบริหารจัดการโครงการ 2638
12 SUT-02 สัมมนาแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการด้านการนิเทศก์ 1285
13 แลกเปลี่ยน SUT-01 สัมมนาแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการด้านการบริหาร 1525
14 แลกเปลี่ยน SUT-00 ห้องเรียนอนาคต 2237

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit