เสาร์, ตุลาคม 21, 2017
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.92.141.211

ค้นหา

obecittraining

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 SUT-13 ห้องเรียนอัจฉริยะ 2823
2 SUT-12 สารสนเทศเพื่อการวิจัยด้านการศึกษา 3634
3 SUT-11 สํานักงานอิเล็คทรอนิกส์ 1785
4 SUT-10 เครือข่ายสังคมเพื่อการประสานงาน 4033
5 SUT-09 การผลิตสื่อการเรียนการสอน (ค) 2687
6 SUT-08 การผลิตสื่อการเรียนการสอน (ข) 1007
7 SUT-07 ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (ข) 3495
8 SUT-06 ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (ก) 3626
9 SUT-05 การวัดผลและการประเมินผล (ข) 3006
10 SUT-04 การวัดผลและการประเมินผล (ก) 1525
11 SUT-03 การบริหารจัดการโครงการ 2118
12 SUT-02 สัมมนาแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการด้านการนิเทศก์ 773
13 แลกเปลี่ยน SUT-01 สัมมนาแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการด้านการบริหาร 980
14 แลกเปลี่ยน SUT-00 ห้องเรียนอนาคต 1612

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit