เสาร์, มกราคม 23, 2021
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

18.204.42.98

ค้นหา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ และ ประเภทบินนาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ ปล่อยอิสระ และ ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ
ตามเกณฑ์ สพฐ.

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 322
โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit