อังคาร, มีนาคม 26, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

18.206.168.65

ค้นหา

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit