จันทร์, กุมภาพันธ์ 24, 2020
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

35.173.57.84

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

 • conjunction

  วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 03:19 น.
 • ส่องชมจันทร์ วันลอยกระทง ปี 2561

  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:14 น.
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.

เปลี่ยนเขม่าสีดำเป็นสีเงิน

อะไรกันนี่..

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

เปลี่ยนเขม่าสีดำเป็นสีเงิน


เชื่อหรือไม่ว่า เราสามารถเปลี่ยนเขม่าสีดำให้กลายเป็นสีเงินได้ โดยใช้เทียนไขกับน้ำ แต่การทดลองนี้ควรมีผู้ใหญ่อยู่ด้วย

อุปกรณ์
1. ภาชนะที่ไม่ติดไฟ เช่น ถ้วยกระเบื้อง
2. เทียนไข
3. น้ำ


วิธีทดลอง
1. จุดเทียนไข
2. นำสิ่งของมาลนไฟจากเทียนไข ตรงส่วนไฟสีเหลือง ให้มีเขม่าควันจับ ตัวอย่างในรูปเป็นหลอดแก้วทดลอง
คำเตือน: ระวังความร้อนจากเทียนและไม่ควรจับสิ่งของด้วยมือเปล่า
3. จากนั้นนำสิ่งของเอาไปจุ่มในน้ำแสะสังเกตสีของเขม่าเมื่ออยู่ในน้ำเมื่อนำหลอดแก้วที่มีเขม่าสีดำติดอยู่มาแช่น้ำ เขม่าจะกลายเป็นสีเงิน และเมื่อนำหลอดแก้วขึ้นมาจากน้ำจะเห็นว่าเขม่าไม่เปียกน้ำ

เขม่าที่ติดอยู่บนหลอดแก้วมีขนาดเล็กระดับไมโครเมตร เมื่อนำไปจุ่มน้ำ แรงตึงผิวของน้ำจะทำให้เกิดชั้นอากาศบางๆ ระหว่างเขม่าและน้ำ เขม่าจึงไม่เปียกน้ำ และทำให้ลำแสงเกิดการสะท้อนกลับหมดที่ชั้นอากาศจึงทำให้มองเห็นเขม่าเป็นสีเงิน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์เดียวกับที่เห็นในการทดลองเรียก “น้ำนำแสง” บนเว็บไซต์ อพวช. หน้า “การทดลองวิทยาศาสตร์”
ที่มา  http://www.nsm.or.th/nsm/index.php?option=com_nsmcontents&views=article&id=2357&Itemid=92

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit