ศุกร์, ตุลาคม 19, 2018
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.198.55.167

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

MARS OPPOSITION, CLOSEST TO EARTH

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง ดาวอังคาร MARS OPPOSITION, CLOSEST TO EARTH ในวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2561 ณ สนามฟุตบอลช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.
 • MARS OPPOSITION, CLOSEST TO EARTH

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:03 น.
 • จันทรุปราคาเต็มดวง” (Total Lunar Eclipse)

  วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2018 เวลา 04:13 น.

กระจกภาพไม่รู้จบ

คิดได้ยังไง..

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

การทดลองเรื่อง กระจกภาพไม่รู้จบ


อุปกรณ์

1. พลาสติกกระจกขนาดเท่ากัน 2 แผ่น แผ่นหนึ่งเจาะรูเล็ก ๆ ตรงจุดศูนย์กลางแผ่น
2. ดินน้ำมัน 1 ก้อน
3. อุปกรณ์ประกอบ เช่น ตุ๊กตา แก้วน้ำฯ

วิธีการทดลอง

1. นำดินน้ำมันมาแบ่งเป็น 4 ชิ้น
2. ตั้งกระจกโดยหันหน้าด้านที่สะท้อนแสงเข้าหากัน โดยวางให้มีระยะห่างกันประมาณ 30 เซนติเมตร ใช้ดินน้ำมันติดที่ฐานของกระจก
3. มองผ่านรูกระจกทะลุไปยังกระจกอีกแผ่นหนึ่งสังเกตผลที่เกิดขึ้น ลองนำวัตถุต่างๆวางไว้ตรงกลางระหว่างกระจกแล้วมองดูผ่านรูกระจกผลที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เกิดขึ้น


สรุปผลการทดลอง: เราจะมองเห็นวัตถุสะท้อนภาพไปมาระหว่างกระจก 2 บานเป็นภาพจำนวนมากลึกเข้าไปในกระจกอีกบานหนึ่งโดยที่ความสว่างของภาพจะค่อย ๆ ลดลงไปเรื่อย ๆเนื่องจากแสงไม่สามารถสะท้อนได้ทั้งหมดที่มา http://www.nsm.or.th/nsm/index.php?option=com_nsmcontents&views=article&id=2647&Itemid=92

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit