อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

18.234.51.17

ค้นหา

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี ๒๕๕๕

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

 
จังหวัดบุรีรัมย์จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี ๒๕๕๕
มหัศจรรย์พนมรุ้ง (Miracle Phnom Rung) "สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์แห่งวนํรุง"
ระหว่างวันที่ ๒-๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
ชมปรากฎการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกตรง ๑๕ ช่องประตูปราสาท
 


ครั้งที่ ๑
ดวงอาทิตย์ขึ้นตรง ๑๕ ประตู (เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น.) วันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๕๕
ดวงอาทิตย์ตกตรง ๑๕ ประตู (เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.) วันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๕๕


ครั้งที่ ๒
ดวงอาทิตย์ขึ้นตรง ๑๕ ประตู (เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น.) วันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
ดวงอาทิตย์ตกตรง ๑๕ ประตู (เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.) วันที่ ๖-๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

   กำหนดการ คลิก

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit