เสาร์, กุมภาพันธ์ 16, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

34.229.194.198

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

 • conjunction

  วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 03:19 น.
 • ส่องชมจันทร์ วันลอยกระทง ปี 2561

  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:14 น.
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.

คู่มือป้องกันภัยออนไลน์

บทความ คอมพิวเตอร์น่ารู้

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

 

การหลอกว่าถูกรางวัล (Fake Check Scams)

การหลอกว่าถูกรางวัล หรือ Fake Check Scams หรือเรียกชื่ออีกอย่างว่า Overpayment Scam เป็นรูปแบบการหลอกลวงที่ตื้นที่สุด  โดยรูปแบบการหลอกลวงด้วยวิธีการนี้ มิจฉาชีพจะแจ้งเหยื่อผู้โชคร้ายไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล์ว่าได้มีการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการให้เหยื่อซึ่งเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยอ้างว่าเป็นรายได้หรือรางวัลจากการทำกิจกรรมผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต และมิจฉาชีพจะอ้างต่อไปอีกว่าได้จ่ายเงินดังกล่าวเป็นเช็คเกินมูลค่าที่ผู้รับจะได้ ซึ่งจะต้องส่งเงินดังกล่าวกลับคืนไปให้ก่อน จึงจะสามารถนำเช็คไปขึ้นเงินได้ ดังนั้น เหยื่อผู้เสียหายเมื่อรู้เท่าไม่ทันการณ์ก็หลงเชื่อก็จะดำเนินการส่งเงินส่วนที่ชำระเกินคืนกลับไปให้ ทำให้ต้องสูญเสียเงินและสูญเสียเวลาในการร้องเรียนเพื่อขอเงินคืน
นอกจากนี้ยังมีลักษณะของการหลอกลวงว่าเหยื่อได้รับรางวัลจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง แต่จะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมหรือจำเป็นจะต้องซื้อสินค้าหรือของอื่นๆ ก่อน เพื่อที่จะได้รับรางวัลที่ตนเองได้ ซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าของที่ต้องซื้อหรือค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย น่าจะเกิดความคุ้มค่าก็หลงเสียเงินไปแต่ก็ไม่ได้รับของรางวัลจริงๆ จากการหลอกลวงดังกล่าว
เหยื่อที่ถูกหลอกในลักษณะนี้มักจะเป็นเหยื่อที่โลภมาก และไม่มีการตรวจสอบก่อนที่จะโอนเงิน และยังรู้ไม่เท่าทันอีกว่าตัวเองได้เงินแล้วหรือไม่ที่จะไปโอนเงินให้คนอื่นก่อน ดังนั้นหากท่านผู้อ่านพบการแจ้งในลักษณะนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นการตกเหยื่ออย่างแน่นอน วิธีการจะแก้เผ็ดก็คือต้องจดชื่อ รายละเอียดและหมายเลขโทรศัพท์ ไว้ทั้งหมด และดำเนินการแจ้งความทันที

ที่มา:กลโกงออนไลน์

การโกงผ่าน e-Auctions

การโกงผ่าน e-Auction หรือ การโกงผ่านการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ต  ซึ่งการซื้อขายผ่าน e-Auction นับเป็นวิธีการซื้อขายสินค้าที่ได้รับความนิยม และเป็นช่องทางการติดต่อซื้อขายสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว โดยผู้ซื้อที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หลังจากนั้นจะได้รับหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน (Password) ผู้ซื้อจะต้องเสนอราคาซื้อแข่งขันกับผู้ซื้อรายอื่น เมื่อเสร็จสิ้นการประมูลถือว่ามีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ประมูลและผู้เสนอขาย โดยจะมีการส่งข้อความทางอีเมล์ (e-mail) แจ้งให้ผู้ซื้อและผู้ขายทราบผลการประมูล และแจ้งรายละเอียดที่จะติดต่อกันได้ เพื่อให้ทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายติดต่อกันในเรื่องการชำระเงินและการส่งมอบสินค้า การหลอกลวงผ่านเว็บไซต์ e-Auction จะเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ เช่น 
- ผู้ขายไม่ส่งมอบสินค้าที่ผู้ซื้อประมูลได้ เพราะไม่มีสินค้าอยู่จริง แต่ผู้ซื้อโอนเงินให้ผู้ขายไปแล้ว 
- ผู้ซื้อได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อหรือมีคุณภาพด้อยกว่าที่สั่งซื้อ 
- การหลอกลวงโดยการปั่นราคาซื้อขาย ผู้ขายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายจะเข้ามาเสนอราคาเพื่อประมูลสินค้าของตน และทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น ทำให้ผู้ซื้อต้องซื้อสินค้าในราคาที่สูงเกินจริง

จะเห็นได้ว่าการหลอกลวงข้างต้นผู้ซื้อจะได้รับความเสียหายไม่ว่าเสียเงินแล้วไม่ได้ของ หรือได้ของที่ไม่ได้ตามที่หวังไว้ หรือจ่ายเงินแพงเกินจริง แต่ในด้านผู้ให้บริการประมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือเจ้าของเว็บไซต์เองก็อาจได้รับความเสียหาย เพราะผู้ใช้บริการ (ผู้ซื้อและผู้ขาย) ไม่ให้ความไว้วางใจและไม่ใช้บริการอีกต่อไป 
ดังนั้นผู้ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ประมูลสินค้า หรือ e-Auction จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก อย่าใช้บริการเว็บไซต์ที่ขาดความน่าเชื่อถือ หรือซื้อสินค้าจากผู้ขายที่มี Feedback หรือคอมเมนต์ที่ไม่ดีจากผู้ซื้อรายอื่นๆ เกี่ยวกับประวัติการขายที่ไม่ดี

ที่มา: กลโกงออนไลน์

การหลอกลวงแบบ Nigerian Money Offers

การหลอกลวงเหยื่อในรูปแบบนี้เป็นลักษณะการหลอกลวงที่เหยื่อได้รับอีเมล์จากบุคคลที่กล่าวอ้างว่ามีความสำคัญในประเทศไนจีเรีย หรือชื่อประเทศแปลกๆ แถบแอฟฟริกา เพื่อขอความช่วยเหลือในการโอนเงินจำนวนมากไปต่างประเทศ โดยบอกเหยื่อว่าเหยื่อจะได้รับเงินส่วนแบ่งจำนวนนับล้านดอลลาร์หากให้ความช่วยเหลือ โดยให้เหตุผลในการขอความช่วยเหลือในทำนองที่ว่าประเทศไนจีเรีย หรือประเทศของผู้ส่งเมล์มีข้อจำกัดในการโอนเงินออกนอกประเทศ จึงต้องการความช่วยเหลือจากชาวต่างชาติในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่เบิกด้วยเช็ค โดยเหยื่อจะได้รับค่าตอนแทนหรือค่านายหน้า เพียงแต่แจ้งรายละเอียดของบัญชีเงินฝากของตนและกรอกเอกสารพร้อมทั้งลายมือชื่อของเจ้าของบัญชีเท่านั้น ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเหยื่อถูกเรียกร้องให้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมบ่อยครั้ง หรือให้มีการฝากเงินในบัญชีแล้วอาจถูกถอนไปโดยการถูกแอบอ้าง โดยอ้างเอกสารมอบอำนาจของเจ้าของบัญชี แต่การโอนเงินลักษณะนี้อาจทำไม่ได้ในประเทศไทย เว้นแต่จะเป็นการโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารเดียวกัน ทางอินเทอร์เน็ต

หากท่านผู้อ่านได้รับอีเมล์ในลักษณะนี้ ก็อย่าได้เอามาใส่ใจ เนื่องจากไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายอย่างที่ถูกเสนอ

ที่มา: กลโกงออนไลน์

การหลอกลวงว่าถูกล๊อตเตอรี่หรือถูกรางวัล (Lotteries/Lottery Clubs)

เป็นลักษณะการหลอกลวงให้เหยื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อรับ
เงินจากการถูกรางวัลหรือหลอกว่าสามารถช่วยให้ถูกรางวัลใหญ่ได้
ส่วนมากเป็นกรณีของการเล่น Lottery ของต่างประเทศ
แต่อย่างไรก็ตามอาจเกิดขึ้นกับคนไทยที่เข้าไปเล่นเว็บไซต์การพนันหรือ
ลอตเตอรี่ออนไลน์ของเว็บไซต์ต่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน
ดังนั้นหากท่านผู้
อ่านไม่อยากจะตกเป็นเหยื่อ ก็จงตั้งใจทำมาหากินอย่างสุจริต
อย่าไปหวังรางวัลหรือโชคหรือลาภลอยที่เป็นไปไม่ได้

ที่มา: กลโกงออนไลน์

การหลอกลวงว่าสามารถช่วยให้ได้เงินกู้ (Advance Fee Loans)

เป็น
ลักษณะของการหลอกลวงด้วยการส่งอีเมล์มาหาเหยื่อที่ต้องการกู้เงินแต่มี
ประวัติทางการเงินที่ไม่ดี หรือไม่ผ่านเกณฑ์ของธนาคาร
โดยแจ้งว่าสามารถช่วยให้กู้เงินจากสถาบันการเงินได้
ด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ
แต่จะขอค่าธรรมเนียมจากเหยื่อที่ต้องการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
เพื่อช่วยให้สามารถกู้เงินได้
ท่านผู้อ่านต้องทราบว่าการขอกู้เงินจาก
สถาบันการเงินนั้น ไม่มีใครช่วยเรื่องการแก้ไขประวัติการเงินที่ไม่ดีได้
เนื่องจากทุกสถาบันการเงินจะใช้ข้อมูลจากไทยเครดิตบรูโร
ซึ่งหากประวัติไม่ดี จะไม่สามารถแก้ไขได้
สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการกู้นั้น
ต้องเข้าใจว่าในปัจจุบันธนาคารมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมมาก
และได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของผู้ขอกู้แล้วว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ได้
หรือไม่

 

ที่มา วิชาการ.คอม

เขียนความคิดเห็นของคุณ

BoldItalicUnderlineStrikethroughSubscriptSuperscriptEmailImageHyperlinkOrdered listUnordered listQuoteCodeHyperlink to the Article by its id
ชื่อผู้เขียน:
หัวข้อ:
ความคิดเห็น:
  รหัส
กรอกรหัส:

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit