จันทร์, ธันวาคม 09, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

3.229.122.219

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

 • conjunction

  วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 03:19 น.
 • ส่องชมจันทร์ วันลอยกระทง ปี 2561

  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:14 น.
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.

เทคนิคการคูณเลข

บทความน่ารู้ คณิตศาสตร์

User Rating: / 6
แย่ดีที่สุด 

 

การคูณด้วย 9, 99, 999, ...

ในการหาผลลัพธ์ของการคูณที่มีตัวตั้งหรือตัวคูณเป็น 9, 99, 999, ... เช่น 9 x 5, 99 x 42, 999 x 243, ... มีวิธีหาผลลัพธ์อย่างรวดเร็วโดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. เมื่อตัวตั้งและตัวคูณมีจำนวนหลักเท่ากัน มีวิธีหาผลลัพธ์ ดังนี้

- ลดจำนวนที่นำมาคูณกับ 9, 99, 999, ... ลง 1 เช่น 99 x 33 ก็ลด 33 ลงเหลือ 32
- จากนั้นหาตัวเลขที่บวกกับจำนวนที่ลดแล้วในแต่ละตัวได้เป็น 9 เขียนเรียงต่อไปตามลำดับ เช่น  99 x 33 = 3,267 เพราะ 3 รวมกับ 6 ได้ 9 และ 2 รวมกับ 7 ได้ 9

   32 คือ จำนวนที่ลดลง 1 จาก 33
     6 คือ จำนวนที่บวกกับ 3 ใน 32 ได้ 9
     7 คือ จำนวนที่บวกกับ 2 ใน 32 ได้ 9

2. เมื่อจำนวนที่นำมาคูณกับ 9, 99, 999 ... มีจำนวนหลักน้อยกว่า เช่น 99 x 5, 999 x 27 มีวิธีหาผลลัพธ์ ดังนี้

- ให้เติม 0 ลงหน้าจำนวนที่นำมาคูณกับ 9, 99, 999 ... ให้มีจำนวนหลักเท่ากันก่อน เช่น 99 x 5 ก็เป็น 99 x 05
- หาคำตอบตามขั้นตอนในข้อ 1. ได้เลย เช่น 99 x 05 จะได้คำตอบเท่ากับ 0495 เวลาเขียนคำตอบให้ตัดศูนย์ตัวหน้าสุดออกเหลือเพียง 495

 

 

ที่มา:http://www.aksorn.com/lib/default.php?topicid=669&subject=10&class=3&searchword

 

เขียนความคิดเห็นของคุณ

BoldItalicUnderlineStrikethroughSubscriptSuperscriptEmailImageHyperlinkOrdered listUnordered listQuoteCodeHyperlink to the Article by its id
ชื่อผู้เขียน:
หัวข้อ:
ความคิดเห็น:
  รหัส
กรอกรหัส:

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit