อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

18.234.51.17

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

 • conjunction

  วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 03:19 น.
 • ส่องชมจันทร์ วันลอยกระทง ปี 2561

  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:14 น.
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.

ไบโอเซ็นเซอร์

เทคโนโลยี

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

       

 
   

 

                 ตัวตรวจวัดชีวภาพ หรือ ไบโอเซ็นเซอร์ คือ เครื่องมือวิเคราะห์สำเร็จรูปประเภทหนึ่ง ซึ่งมีสารชีวภาพ เช่น เอนไซม์ สารปฏิชีวนะ จุลินทรีย์ หรือ ดีเอ็นเอ ทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์สารที่ต้องการตรวจวัด ซึ่งอาจบรรลุสำเร็จหรือเป็นอุปกรณ์ที่ติดมากับทรานส์ดิวเซอร์ฟิสิกส์เคมี ไบโอเซ็นเซอร์มีทั้งแบบติดตั้งถาวรและแบบพกพา โดยมีหลักการทำงาน 2 ส่วน คือ ส่วนของสารชีวภาพ และส่วนของทรานส์ดิวเซอร์ การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอเซ็นเซอร์ได้หลากหลาย คือ ด้านการแพทย์ ใช้ตรวจวัดน้ำตาลในเลือด และสารอื่นๆ เช่น การตรวจวัดระดับฮอร์โมนเอชซีจี เพื่อตรวจสอบการตั้งครรภ์ การตรวจไวรัสตับอักเสบ การตรวจหายาบ้า และสารเสพติดอื่นๆ เป็นต้น ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร และการเกษตร ใช้ตรวจวัดสิ่งปนเปื้อนในอาหาร  ด้านสิ่งแวดล้อม ใช้ในการนำไปตรวจวัดตัวแปรที่ทำให้สภาพแวดล้อมเสีย  ด้านอื่นๆ สามารถนำไปใช้ในงานด้านการทหาร เช่น การตรวจหาอาวุธชีวภาพหรืออาวุธเคมีที่ใช้ในสงคราม รวมถึงวัตถุระเบิดต่างๆ และงานวิจัยด้านไบโอเซ็นเซอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่ออันสูงสุด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณปัทมาพร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 6700

ที่มา :: http://www.nstda.or.th

 

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit