พุธ, พฤษภาคม 22, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

3.88.156.58

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

 • conjunction

  วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 03:19 น.
 • ส่องชมจันทร์ วันลอยกระทง ปี 2561

  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:14 น.
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.

งานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี

เทคโนโลยี

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

 

 

                งานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีในประเทศไทยขณะนี้อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีหลายโครงการ เช่น การผลิต NANO-Clay Membrane สำหรับกระบวนการบำบัดน้ำ , การประดิษฐ์ต้นแบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดที่ใช้อนุภาคนาโนเป็นตัวรับ อิเล็กตรอน  การควบคุมการปลดปล่อยโปรตีนจากอนุภาคนาโนไคโตซาน เป็นต้น และในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีนาโนว่างจำหน่ายมีหลากหลาย เช่น ครีมบำรุงผิว ของบริษัทลอรีอัล ปารีส ประเทศฝรั่งเศส แร็กเก็ตเทนนิส ของบริษัท Babolat ประเทศฝรั่งเศสที่ผลิตจากกราไฟต์ ผสมกับท่อนาโนของคาร์บอน  ลูกเทนนิส ของบริษัท Inmat ในนิวเจอร์ซี สหรัฐฯ ที่มีการเคลือบแกนในของลูกเทนนิสด้วยพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิทที่ เป็นต้น สำหรับในประเทศไทย ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีฝีมือคนไทยยังไม่มีวางจำหน่ายก็ตาม แต่มีการคาดการณ์กันว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้จะมีสินค้านาโนเทคของคน ไทยออกวางตลาด ซึ่งขณะนี้งานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีหลายสาขากำลังอยู่ในช่วงของการทดลอง ในห้องปฏิบัติการณ์ตามมหาวิทยาลัยชั้นนำและ สวทช. โดยงานวิจัยเหล่านี้ครอบคลุมทั้งทางด้าน นาโนอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุนาโน และนาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ สามารถหาข้อมูลได้ที่ Website : http://www.nanotec.or.th/ 
 

 

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit