จันทร์, ธันวาคม 16, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

3.231.229.89

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

 • conjunction

  วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 03:19 น.
 • ส่องชมจันทร์ วันลอยกระทง ปี 2561

  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:14 น.
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.

ทฤษฏีกราฟ

บทความน่ารู้ คณิตศาสตร์

User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 

ทฤษฏีกราฟ( Graph  Theory ) เป็นวิชาแขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับการสนใจอย่างมาก  เนื่องจากได้มีการนำเอาทฤษฏีกราฟไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่น เช่น ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  วิศวกรรมไฟฟ้าจิตวิทยา  เศรษฐศาสตร์  สังคมวิทยา  คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  การพบทฤษฏีกราฟมักจะพบในส่วนที่เป็นการประยุกต์ของคณิตศาสตร์ ซึ่งการพบแต่ละครั้งนี้เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่ได้นำมารวมกันไว้ ดังนั้น ถ้าจะนับการเกิดทฤษฏีกราฟจริงๆ แล้วจะถือว่าเป็นการค้นพบโดยผลงานของนักคณิตศาสตร์ ชื่อ ออยเลอร์ ( Euler ) ซึ่งเป็นผู้ที่แก้ปัญหาสะพานคอนนิกสเบอร์ก ( The Konnigsberg Bridge Problem ) ออยเลอร์ จึงได้ชื่อว่าเป็นบิดาของทฤษฏีกราฟ ต่อมามีผู้ขยายทฤษฏีกราฟอีกคือ เคอร์ชอฟ ( Kirchhoff ) และเคเลย์ ( Keyley ) โดยที่เคอร์ชอฟได้พยายามแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าจึงทำให้เกิด การขยายความรู้เบื้องต้นและทฤษฏีที่เกี่ยวกับทรี ( tree) ซึ่งเป็นกราฟชนิดหนึ่ง ส่วนเคเลย์ได้ศึกษาทรีเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาการหาจำนวนโมเลกุลของสารเคมีนอกจากนั้นก็มีปริศนาที่เกี่ยวข้องกับกราฟซึ่งตั้งขึ้นโดย ฮามิล ( Hamilton ) และปัญหาการระบายสีโดยใช้สีเพียงสี่สี(The Four Color Problem ) ซึ่งเป็นปัญหาที่มีเชื่อเสียงมากที่สุดในทางทฤษฏีกราฟปัจจุบันนี้ทฤษฏีกราฟได้ถูกพัฒนาขึ้นและมีการค้นพบทฤษฏีกราฟอีกมากมาย

                  ปัญหาสะพาน คอนนิกสเบอร์ก ( The Konnigsberg Bridge Problem ) ปัญหานี้มีอยู่ว่าในเมืองคอนนิกสเบอร์ก มีเกาะอยู่ 2 เกาะ และมีสะพานอยู่ 7 สะพาน ซึ่งเชื่อมเกาะ 2 เกาะนี้ไปยังฝั่งของแม่น้ำพรีเกล( Pregel River ) ดังรูป

 ปัญหาก็คือ เป็นไปได้หรือไม่ที่ชาวคอนนิกสเบอร์กคนหนึ่งจะเที่ยวเมืองนี้โดยเริ่มต้นเดินทางจากเกาะหรือฝั่งอันใดอันหนึ่ง แล้วข้ามสะพาน แต่ละแห่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้นจนครบทุกสะพานและเมื่อข้ามสะพานสุดท้ายแล้วจะต้องกลับมาอยู่ที่บริเวณเริ่มต้น                นักคณิตศาสตร์หลายคนได้พยายามแก้ปัญหานี้ โดยการทดลองจนแน่ใจว่าคำตอบคือเป็นไปไม่ได้ แต่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้จนกระทั่งต่อมา ออยเลอร์ สามารถพิสูจน์ยืนยันคำตอบนี้ได้ โดยการพิสูจน์ว่าปัญหานี้เป็นไปไม่ได้นั้น ออยเลอร์ได้แทนเกาะและฝั่งด้วยจุด และสะพานด้วยเส้นเชื่อมจุด ก็จะได้แผนภาพ( Diagram ) ที่ประกอบด้วยจุดและเส้น ซึ่งเรียกว่า กราฟ ( Graph ) ดังรูป ในการแสดงว่าปัญหานี้เป็นไปไม่ได้ก็คือ แสดงว่าไม่สามารถหาทางเดินที่ผ่านทุกเส้นของกราฟเพียงครั้งเดียว และกลับมายังจุดเริ่มต้นได้ออยเลอร์ได้พบว่าจะหาทางเดินชนิดนั้นได้ก็ต่อเมื่อ กราฟนั้นจะต้องต่อเนื่อง และมีจำนวนเส้นของแต่ละจุดเป็นจำนวนคู่ ซึ่งจากรูป จะเห็นว่าจุดทุกจุดมีจำนวนเส้นเป็นจำนวนคี่ ดังนั้นจึงไม่สามารถหาทางเดินที่ต้องการได้ยังมีสิ่งที่น่าศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีกราฟ ซึ่งนับว่าเป็นแขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง.

เขียนความคิดเห็นของคุณ

BoldItalicUnderlineStrikethroughSubscriptSuperscriptEmailImageHyperlinkOrdered listUnordered listQuoteCodeHyperlink to the Article by its id
ชื่อผู้เขียน:
หัวข้อ:
ความคิดเห็น:
  รหัส
กรอกรหัส:

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit