พฤหัสบดี, กันยายน 21, 2017
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.225.39.142

ค้นหา

obecittraining

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 SUT-13 ห้องเรียนอัจฉริยะ 2800
2 SUT-12 สารสนเทศเพื่อการวิจัยด้านการศึกษา 3624
3 SUT-11 สํานักงานอิเล็คทรอนิกส์ 1773
4 SUT-10 เครือข่ายสังคมเพื่อการประสานงาน 4016
5 SUT-09 การผลิตสื่อการเรียนการสอน (ค) 2669
6 SUT-08 การผลิตสื่อการเรียนการสอน (ข) 997
7 SUT-07 ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (ข) 3483
8 SUT-06 ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (ก) 3609
9 SUT-05 การวัดผลและการประเมินผล (ข) 2988
10 SUT-04 การวัดผลและการประเมินผล (ก) 1514
11 SUT-03 การบริหารจัดการโครงการ 2103
12 SUT-02 สัมมนาแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการด้านการนิเทศก์ 759
13 แลกเปลี่ยน SUT-01 สัมมนาแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการด้านการบริหาร 966
14 แลกเปลี่ยน SUT-00 ห้องเรียนอนาคต 1595

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit