ศุกร์, สิงหาคม 23, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

35.175.200.4

ค้นหา

obecittraining

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 SUT-13 ห้องเรียนอัจฉริยะ 3334
2 SUT-12 สารสนเทศเพื่อการวิจัยด้านการศึกษา 3950
3 SUT-11 สํานักงานอิเล็คทรอนิกส์ 2206
4 SUT-10 เครือข่ายสังคมเพื่อการประสานงาน 4673
5 SUT-09 การผลิตสื่อการเรียนการสอน (ค) 3189
6 SUT-08 การผลิตสื่อการเรียนการสอน (ข) 1380
7 SUT-07 ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (ข) 4000
8 SUT-06 ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (ก) 4149
9 SUT-05 การวัดผลและการประเมินผล (ข) 3507
10 SUT-04 การวัดผลและการประเมินผล (ก) 1978
11 SUT-03 การบริหารจัดการโครงการ 2585
12 SUT-02 สัมมนาแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการด้านการนิเทศก์ 1216
13 แลกเปลี่ยน SUT-01 สัมมนาแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการด้านการบริหาร 1457
14 แลกเปลี่ยน SUT-00 ห้องเรียนอนาคต 2157

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit