อาทิตย์, สิงหาคม 18, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

3.227.233.6

ค้นหา

ต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

รูปกิจกรรม เลื่อนด้านหน้า

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายกิตติ บุญเชิด  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กล่าวต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ในโอกาสมาปฏิบัติงานในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่14 กรกฎาคม 2556
         โดยนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี จะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ จุดแรกไปที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชุมชนบ้านลิ่มทอง พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 20 ทุน ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชน บ.ลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง , จากนั้นเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ลงที่โรงเรียนพระครูพิทยาคม และเดินทางไปด้วยรถยนต์ ไปบ้านโนนศิลา ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง เพื่อเปิดโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร เยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล จากนั้นจะเดินทางไปบ้านหัวสะพาน ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ไหม ขบวนการผลิตไหม และพบปะสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรีและจุดสุดท้ายที่ อบต.โคกลาง อ.ลำปลายมาศ รับฟังการบรรยายสรุปโครงการการบริหารจัดการข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตามจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด ด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ที่ทางอำเภอและทางจังหวัดได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ต้อนรับนายกฯ และคณะฯ  ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit