อาทิตย์, พฤษภาคม 20, 2018
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.166.172.180

ค้นหา

การเข้าค่ายพุทธบุตร ของนักเรียนใหม่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1และ4

ในรูปนี้:

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit