จันทร์, ตุลาคม 26, 2020
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

35.170.78.142

ค้นหา

ค่ายวิชาวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษฯ

ในรูปนี้:

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit