ศุกร์, กรกฏาคม 20, 2018
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.224.17.157

ค้นหา

ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 2561

ในรูปนี้:

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit