เสาร์, มีนาคม 06, 2021
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

3.238.186.43

ค้นหา

รูปภาพของ ไพฑูลย์ ดวงฤทธิ์

104 รูปภาพ
9 ปี ที่ผ่านมา เมื่อ โรงเรียนพระครูพิทยาคม ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
30 รูปภาพ
9 ปี ที่ผ่านมา
11 รูปภาพ
9 ปี ที่ผ่านมา
1 รูปภาพ
9 ปี ที่ผ่านมา

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit