อังคาร, ตุลาคม 22, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

18.207.134.98

ค้นหา

ชมฝนดาวตกเจมินิดส์ 2017

IMG_8543
IMG_8544
IMG_8545
IMG_8547
IMG_8548
IMG_8549
IMG_8554
IMG_8555
IMG_8556
IMG_8557
IMG_8558
IMG_8559
IMG_8560
IMG_8565
IMG_8566
IMG_8567
IMG_8568
IMG_8569
IMG_8570
IMG_8571
IMG_8572
IMG_8573
IMG_8574
IMG_8575
IMG_8576
IMG_8577
IMG_8578
IMG_8579
IMG_8584
IMG_8585
IMG_8586
IMG_8587
IMG_8588
IMG_8589
IMG_8590
IMG_8591
IMG_8592
IMG_8593
IMG_8594
IMG_8595
IMG_8596
IMG_8597
IMG_8598
IMG_8599
IMG_8604
IMG_8605
IMG_8606
IMG_8607
IMG_8608
IMG_8609
IMG_8610
IMG_8611
IMG_8613
IMG_8614
IMG_8615
IMG_8616
IMG_8617
IMG_8618
IMG_8623
IMG_8626
IMG_8627
VDPT0488
VDPT0489
VDPT0490
VDPT0491
VDPT0517
VDPT0518
VDPT0519
VDPT0531
VDPT0534
VDPT0536
VDPT0538
รายละเอียด:
ความคิดเห็น

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit