จันทร์, ตุลาคม 22, 2018
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.166.207.223

ค้นหา

รูปภาพทั้งหมด

อัลบั้มภาพ
262 รูปภาพ
6 ปี ที่ผ่านมา เมื่อ โรงเรียนพระครูพิทยาคม ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์
104 รูปภาพ
7 ปี ที่ผ่านมา เมื่อ โรงเรียนพระครูพิทยาคม ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ไพฑูลย์ ดวงฤทธิ์
30 รูปภาพ
7 ปี ที่ผ่านมา โดย ไพฑูลย์ ดวงฤทธิ์
11 รูปภาพ
7 ปี ที่ผ่านมา โดย ไพฑูลย์ ดวงฤทธิ์
1 รูปภาพ
7 ปี ที่ผ่านมา โดย ไพฑูลย์ ดวงฤทธิ์

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit