เสาร์, มกราคม 23, 2021
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

18.204.42.98

ค้นหา

 ห้องสนทนา/Webboard::ออนซอนฟิสิกส์(physics4u.org)
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป   [ลงทะเบียน]  เข้าสู่ระบบ
 หัวข้อกระทู้ :การประเมินผลการปฏิบัติร.. 03-04-2015 05:05:07 
admin_thul
Fresher
ลงทะเบียนเมื่อ: 25-02-2010 08:03:15
ตอบ: 5
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กระทู้ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ

หัวข้อกระทู้ :การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ


การแนบไฟล์
 4-3-2015 1-19-23 PM.jpg [87 KB] ::
 4-3-2015 1-19-47 PM.jpg [70 KB] ::
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเ.. 31-01-2015 01:11:55 
gansuda
Fresher
ลงทะเบียนเมื่อ: 31-01-2015 02:07:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทู้ : ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อายุยิ่งยืนนาน

  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

นางสาวกัลย์สุดา ไชยยิ่ง ม.5/1 เลขที่ 6 ก

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร.. 30-01-2015 05:25:13 
วินัย ดอกเขารัมย์
Fresher
ลงทะเบียนเมื่อ: 30-01-2015 06:18:05
ตอบ: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทู้ : ลงนามถวายพระพร

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจิรญยิ่งยื่นบานขอให้พระองค์อยู่กับคนไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้า นาย วินัย ดอกเขารัมย์ ม.5/2เลขที่3ข

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเ.. 29-01-2015 13:51:57 
chotika
Fresher
ลงทะเบียนเมื่อ: 29-01-2015 14:30:37
ตอบ: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทู้ : ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอให้พระองค์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ

           ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

นางสาวโชติกา   แวนรัมย์ เลขที่14ก  ม.5/2

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร.. 26-01-2015 04:22:16 
Sukanyaz Choeiram
Fresher
ลงทะเบียนเมื่อ: 26-01-2015 05:16:27
ตอบ: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทู้ : ลงนามถวายพระพร

ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงมีสุขภาพพาลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

นางสาว สูกัญญา เชยรัมย์ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 13 ข. นะค่ะ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเ.. 24-01-2015 03:10:29 
ปรีดาวรรณ วรรณวิจิตร
Fresher
ลงทะเบียนเมื่อ: 24-01-2015 04:06:55
ตอบ: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทู้ : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป เรารักในหลวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้า น.ส ปรีดาวรรณ วรรณวิจิตร ม.5/2 เลขที่ 18 ก

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเ.. 21-01-2015 12:04:55 
อรญา พะวิขุณี
Fresher
ลงทะเบียนเมื่อ: 21-01-2015 13:00:48
ตอบ: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทู้ : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนยาวนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป เรารักในหลวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพเจ้า น.ส อรญา พะวิขุณี เลขที่ 18 ข ม.5/1

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร.. 21-01-2015 09:44:57 
Parichat Sukhang
Fresher
ลงทะเบียนเมื่อ: 21-01-2015 10:27:41
ตอบ: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทู้ : ลงนามถวายพระพร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง อยู่คู่แผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้า น.ส ปาริชาติ สุขัง ชั้น ม.5/2 เลขที่ 19 ก.

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเ.. 21-01-2015 05:26:57 
สุรีรัตน์ เจียมรัมย์
Fresher
ลงทะเบียนเมื่อ: 21-01-2015 06:24:00
ตอบ: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทู้ : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนยาวนาน เป้นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป เรารักในหลวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้า น.ส สุรีรัตน์ เจียมรัมย์ เลขที่ 18 ข ชั้น ม.5/2

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเ.. 21-01-2015 05:15:52 
ธรัญญา วงค์บุญชา
Fresher
ลงทะเบียนเมื่อ: 16-01-2015 05:17:12
ตอบ: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทู้ : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนชาวไทยค่ะ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมชอเดชะข้าพเจ้า น.ส ธรัญญา วงค์บุญชา เลขที่ 22 ข ชั้นม.5/2

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเ.. 21-01-2015 05:08:59 
กาญจนา นิโรรัมย์
Fresher
ลงทะเบียนเมื่อ: 05-03-2013 15:24:25
ตอบ: 2
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทู้ : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป เรารักในหลวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้า 

น.ส กาญจนา นิโรรัมย์ เลขที่ 10 ก ชั้น ม.5/2

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเ.. 21-01-2015 05:05:25 
saychon junponngam
Fresher
ลงทะเบียนเมื่อ: 19-01-2015 11:04:52
ตอบ: 2
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทู้ : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป เรารักในหลวงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้า 

น.ส สายชล จันพลงาม ชั้น ม.5/2  เลขที่ 13 ข

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเ.. 21-01-2015 04:57:41 
รจนา สวัสดี
Fresher
ลงทะเบียนเมื่อ: 21-01-2015 05:52:51
ตอบ: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทู้ : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป เรารักในหลวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้า น.ส รจนา สวัสดี ชั้น ม.5/2 เลขที่ 21 ก

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเ.. 21-01-2015 04:48:41 
อรนุช เสาวัน
Fresher
ลงทะเบียนเมื่อ: 21-01-2015 04:13:56
ตอบ: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทู้ : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชมมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้า น.ส อรนุช เสาวัน ม.5/2 เลขที่ 20 ข

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเ.. 21-01-2015 04:42:58 
กัญญารัตน์ ดีพร้อม
Fresher
ลงทะเบียนเมื่อ: 21-01-2015 05:39:10
ตอบ: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทู้ : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีอายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป เรารักในหลวง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ขอเดชะข้าพเจ้า น.ส กัญญารัตน์ ดีพร้อม ม.5/2 เลขที่ 9 ก

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเ.. 19-01-2015 10:07:51 
saychon junponngam
Fresher
ลงทะเบียนเมื่อ: 19-01-2015 11:04:52
ตอบ: 2
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทู้ : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป เรารักในหลวง

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร.. 19-01-2015 07:33:25 
ปิยะธิดา
Fresher
ลงทะเบียนเมื่อ: 19-01-2015 08:30:30
ตอบ: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทู้ : ลงนามถวายพระพร

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน น.ส. ปิยะธิดา เกิดสุข ม.5/1 เลขที่ 20 ก.

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร.. 19-01-2015 07:22:10 
อลิษา วิบูลย์อรรถ
Fresher
ลงทะเบียนเมื่อ: 02-12-2012 07:53:55
ตอบ: 2
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทู้ : ลงนามถวายพระพร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพพระพุทธเจ้า นางสาวอลิษา วิบูลย์อรรถ ม.5/1 เลขที่ 22ข.

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร.. 19-01-2015 07:13:07 
สุนิสา
Fresher
ลงทะเบียนเมื่อ: 19-01-2015 08:04:09
ตอบ: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทู้ : ลงนามถวายพระพร

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพเจ้า นางสาว สุนิสา ก่ำแก้ว ม.5/1 เลขที่ 16ข.

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลงนามถวายพระพร.. 19-01-2015 07:12:50 
Gant supagan
Fresher
ลงทะเบียนเมื่อ: 19-01-2015 08:02:25
ตอบ: 1
ที่อยู่: p
กลุ่มการสนทนา : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทู้ : ลงนามถวายพระพร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

น.ส. ศุภกานต์ สุขแสวง ม.5/1 เลขที่ 11ข.

IP Logged
p
หน้า # 
ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit