เสาร์, มิถุนายน 06, 2020
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

34.231.21.83

ค้นหา

ประวัติ/วัตถุประสงค์

เกี่ยวกับเรา

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

 
ประวัติ/วัตถุประสงค์

      ชมรมออนซอนฟิสิกส์ก่อตั้ง เมื่อ ปีการศึกษา 2549โดยมีสมาชิกเข้าร่วมอุดมการครั้งนี้ จำนวน 98 คน เพื่อเป็นการสร้างความรักในวิชาฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 หลักการและเหตุผล

 

 


 

 

  วัตถุประสงค์

 

 

 

 

เป้าหมาย

 


 

 
วิสัยทัศน์

มีความรู้ทักษะ ตามพื้นฐาน มีกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

 

 

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit