เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

3.85.245.126

ค้นหา

เกี่ยวกับเรา

ชื่อเมนู

User Rating: / 13
แย่ดีที่สุด 
 
ชมรมออนซอนฟิสิกส์
 

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit