รูปภาพ ใหม่

สนุก วิทย์

กิจกรรม ใหม่

สนทนา กลุ่ม

หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ

นิทรรศการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา วันศุกร์ที่ 29 สค. 57 คาบเรียนที่ 3 - 4 ณ หอประชุมโรงเรียนพระครูพิทยาคม

การตก อย่างเสรี

การตกอย่างเสรี หมายถึง  สิ่งที่เรียกว่าแรงโน้มถ่วง แรงดึงดูดของโลก การตกอย่างอิสระ และ การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์พร้อมกับสูตรคำนวณหาแรงดึงดูดหลาย คนใช้แรงเสียดทานเพื่ออธิบายว่าเพราะอะไรกันน้า…หนังสือจึงหยุดนิ่งเมื่อ ถูกผลัก แต่ว่าทำไมกันหนังสือเล่มเดียวกันนี้จึงหล่นลงสู่พื้นเมื่อนักเรียนปล่อยจาก มือ

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่ม ใหม่

ความเคลื่อนไหว กิจกรรม

 

แถบเครื่องมือ

เข้าสู่ระบบด้วย Facebook

สถานะการใช้งาน

เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข่าว การศึกษา

แวววง การศึกษา

Site Login